YETİŞKİN DANIŞMANLIĞI

Psikoterapi hizmeti almaya birçok sebeple gelmiş olabilirsiniz, yargısızca dinlenilmek hepimizin ihtiyacıdır. Gerekli müdahalelerle yardımcı olabilmek için buradayız.

Ruhsal çökkünlük hali (depresif bozukluk)

  • Kaygı problemleri (anksiyete bozukluğu)
  • Sosyal ve Özgül Fobiler (hayvan tipi, doğal çevre tipi, kan-enjeksiyon-yara tipi, durumsal tip)
  • Ruhsal Travma (Fiziksel ve Psikolojik bütünlüğü tehdit eden ve etkili yaralanma belirtileri bırakan yaşantı)
  • Kayıp & Yas süreci
  • Stres yönetimi/toleransı & gerilimlerle başa çıkmak (asertif / girişimci davranış biçimi, iletişim problemleri, öfke kontrolü vb. sorunlar)
  • Aile danışmanlığı / Çift terapisi

Psikoterapi sadece psikiyatrik bir tanı almış kişiler için değildir. Hayatında zorluk yaşayan herkes terapiden fayda görebilir.

Yetişkin Danışanmlığı

Randevu Oluştur