Yetişkin Danışmanlığı nedir?

YETİŞKİN DANIŞMANLIĞI

Psikoterapi hizmeti almaya birçok sebeple gelmiş olabilirsiniz, yargısızca dinlenilmek hepimizin ihtiyacıdır. Gerekli müdahalelerle yardımcı olabilmek için buradayız.

Ruhsal çökkünlük hali (depresif bozukluk)

  • Kaygı problemleri (anksiyete bozukluğu)
  • Sosyal ve Özgül Fobiler (hayvan tipi, doğal çevre tipi, kan-enjeksiyon-yara tipi, durumsal tip)
  • Ruhsal Travma (Fiziksel ve Psikolojik bütünlüğü tehdit eden ve etkili yaralanma belirtileri bırakan yaşantı)
  • Kayıp & Yas süreci
  • Stres yönetimi/toleransı & gerilimlerle başa çıkmak (asertif / girişimci davranış biçimi, iletişim problemleri, öfke kontrolü vb. sorunlar)
  • Aile danışmanlığı / Çift terapisi

Psikoterapi sadece psikiyatrik bir tanı almış kişiler için değildir. Hayatında zorluk yaşayan herkes terapiden fayda görebilir.

Yetişkin Danışmanlığı hizmetini nasıl sağlıyoruz?

18 yaş ve üstü tek kişilik psikolojik danışmanlıkları içermektedir. Bireyin semptomlarına göre bir danışma planı çizilip gerekli müdahale yapılmaktadır. Kimi zaman bireyin zihinsel süreçlerine ve olumsuz duygularını takip eden uyumsuz davranışlarına odaklanan bilişsel davranışçı yaklaşım, kimi zaman kademeli  duyarsızlaştırma ve nefes egzersizlerini içeren davranışçı temelli yaklaşım, kimi zaman bireyin nesne ilişkilerine ve erken çocukluk geçmişine odaklanan psikodinamik yaklaşım kimi zaman ile ölüm, sorumluluk, özgürlük, yalnızlık temalarına odaklanan varoluşçu yaklaşım bireysel terapilerde ihtiyaca göre kullanılmaktadır.

Ekibimiz

Randevu Oluştur