Attentioner Dikkat Grup Çalışması Nedir?

ATTENTİONER İLE DİKKATİMİ TOPLUYORUM GRUP ÇALIŞMASI

Attentioner ile Dikkatimi Topluyorum Programı, 7-18 yaş çocukların dikkat ve ilgili tüm yürütücü işlevlerini etkili bir biçimde iyileştiren bir grup/bireysel eğitim programıdır. Hem uygulayıcılar hem de danışanlar tarafından eğlenceli biçimde, çocukluk çağına uygun olarak elementlerle desteklenmiştir. Bu program, Almanya Bremen Üniversitesi’nde Nöropsikolojik tabanlı bir program olarak geliştirilmiştir.

Program 2 temele dayanmaktadır:

1) Öğrenme Psikolojisi,

2) Nöropsikolojik temeller.

KİMLERE UYGULANABİLİR?

  • DikkatEksikliğiHiperaktiviteBozukluğutanısıalmışçocuklar,
  • 7-18 yaşaralığındakiçocuklar (ilkokul 2. Sınıftanitibaren)
  • Genelolaraktanıalmamış, dahaiyiodaklanmayı, zaman planlamayıhedefleyençocuklar (sınavadestekgibisebeplerle)

.

Programda beynin sistematik olarak artan düzeyde çoklu uyaranlarla karşılaştırılarak, bilişsel fonksiyonların seviyesi arttırılır.

Program ile beyinde yeni aktif çözümler oluşturulur, eskiyen/hatalı çözümler yenilenir.

Dikkatimi Topluyorum’un bütün oturumlarında, kolaydan zora doğru uyaranlar, şifreler ve etkinliklerle çocuğun SEÇİCİ DİKKAT, BÖLÜNMÜŞ DİKKAT, ODAKLANMA ve ZAMANLAMA işlevleri etkili biçimde iyileşme hedeflenir.

 

  • Seçici dikkat : Belli bir uyarıcı ya da eylemle dikkati dağıtan başka bir uyarıcı olduğu halde ilgilenebilme kabiliyetidir.
  • Bölünmüş dikkat :  Aynı anda farklı uyaran ya da eylemlerle ilgilenebilme kabiliyetidir.
  • Odaklanmış Dikkat: Dikkatimizi bir uyarıcıya odaklama kabiliyetimizle alakalıdır.
  • Zamanlama:  Kişinin zamanını belirli etkinlikler arasında nasıl paylaştıracağını organize etme ve planlama sürecidir.

Peki nasıl bunları iyileştirmeyi hedefliyoruz?

‘’ Kuşlar uçar, balıklar yüzer, çocuklar oyun oynar.’’     

                 Garry Landreth

Program içeriğimizde yaklaşık 40 etkinlik bulunmaktadır. (ev ödevleri hariç)

Bu 40 etkinlik somutlaştırmak adına Tayfun isimli bir ejderhaya yardım için oyun düzeneği şeklinde sunulur.

Etkinlikler kolaydan zora doğru gitmektedir.

Etkinliklerde seçici dikkati iyileştirmek için sürekli dikkat dağıtan uyaranlar verilecektir.

Bölünmüş dikkat için zorlaşarak giden birden fazla farklı zihinsel aktivite için görevler verilecektir.

Zamanlama yönetimini sağlayabilmek için tüm etkinliklerde belirli süre sınırları olacaktır.

Tüm etkinlikler dikkat ve odaklanma üzerine yapılandırılmıştır.

Çocuklar bu etkinlikleri severek uygularlar çünkü hepsi oyun şeklinde düzenlenmiştir.

Ayrıca çocuklara her görev ve takım çalışması adına puanlama yapılarak onları gerçek bir oyun ortamına davet etmiş oluyoruz.

Çocukların puan toplayabilmek adına dikkat dağıtıcı uyaranlarla baş edebilmeyi, gereken ögelere dikkatlerini odaklamalarını ve bunu belirli zamanda yapmayı öğrenmelerini hedefliyoruz.

Ekibimiz

Randevu Oluştur